ثبت باشگاه در جدول VIP

شما مدیران باشگاه های ورزشی میتوانید باشگاه خود را در صدر لیست باشگاه ها نمایش دهید. هزینه ثبت در جدول VIP به صورت ماهانه و با توجه به شهر و رشته مخلف است.

لست جداول باشگاه‌های هر شهر به تفکیک جدا شده است و رتبه های اول گوگل را دارد،

جهت اطلاع از قیمت ثبت باشگاه در جدول VIP با شماره 09337272424 تماس حاصل بگیرید