قوانین و مقررات

1. ماهیت وبگاه اسپرت رزرو

این وبگاه یک وبگاه خدماتی ملی است که با هدف معرفی ورزشکارانِ در جستجوی باشگاه ورزشی به باشگاه و برعکس فعالیت می‌کند. ما نشانی و مشخصات باشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی هر شهر را به تفکیک به صورت رایگان در دسترس جویندگان قرار می‌دهیم تا کسانی که باشگاه‌های ورزشی را در اینترنت جستجو می‌کنند، در زمان کمتری به اطلاعات بیشتری دست پیدا کنند.

2. خدمات اسپرت رزرو

      2.1. خدمات ما به ورزشکاران

ورزشکاری که با هدف ثبت‌نام و عضویت در یک باشگاه به اسپرت رزرو وارد می‌شود، می‌تواند بعد از کسب اطلاعات کافی و اطمینان از صحت اطلاعات، در صفحۀ اختصاصی باشگاه موردنظر خودش اقدام به ثبت‌نام در آن باشگاه کند. در اینجا ورزشکار متقاضی باید مبلغی را که ازطرف باشگاه بابت ثبت‌نام مشخص شده است، به اسپرت رزرو بپردازد. اسپرت رزرو امانت‌دار این وجه خواهد بود تا زمانی که ورزشکار متقاضی در باشگاهی که ثبت‌نام کرده است، ثبت‌نامش را تأیید و شروع به فعالیت کند. اگر این تأیید توسط صاحب باشگاه در اسپرت رزرو انجام نشود، ورزشکار می‌تواند درخواست برگشت وجه بدهد و وجه خودش را در کمتر از 48 ساعت پس از درخواست (در روزهای غیر تعطیل) دریافت کند.

      2.2. خدمات ما به باشگاه‌داران

باشگاه‌دارانی که در اسپرت رزرو صفحۀ اختصاصی باشگاهشان را تعریف و اطلاعات لازم را تکمیل کرده باشند، باید بعد از مطالعۀ قوانین اسپرت رزرو، قراردادی با ما تنظیم و امضا کنند تا میزان درصد پرداختی‌شان بابت هر تراکنش در اسپرت رزرو مشخص شود. اسپرت رزرو طبق قرارداد منعقده با هر باشگاه، درصد توافق‌شده را از مبالغ دریافت‌شده از ورزشکاران متقاضی ثبت‌نام کسر کرده و بقیۀ وجه را به باشگاه‌دار تقدیم می‌کند.

همچنین، باشگاه‌داران می‌توانند مشخصات کلی و اولیۀ خودشان را در جداول vip اسپرت رزرو درج کنند تا بازدید بیشتر و جذب بالاتری داشته باشند. در این صورت، طبق توافق و براساس قراردادهایی که بسته می‌شود، تعرفۀ مربوط به هر جدول را باید به اسپرت رزرو بپردازند.

3. تخلفات

چنانچه ورزشکارانِ عضوشده در یک باشگاه که ثبت‌نامشان را از طریق اسپرت رزرو انجام داده‌اند از آن باشگاه شکایتی داشته و تخلفی را به اسپرت رزرو گزارش کنند، اسپرت رزرو وظیفۀ شرعی و قانونی خودش می‌داند که پس از اعلام به مدیر باشگاه و درخواست توضیح از ایشان، چنانچه اقناع نشد یا شاهد تکرار تخلفات باشگاه بود، حساب باشگاه‌دار را در اسپرت رزرو مسدود کند. پیگیری‌های قانونی تخلفات باشگاه‌داران و مشکلات احتمالی موجود در باشگاه، ارتباطی به اسپرت رزرو ندارد.

4. برگشت وجه

وجوه دریافتی از ورزشکاران بابت ثبت‌نام در هر باشگاه متعلق به همان باشگاه است و اسپرت رزرو چنانچه ورزشکار متقاضی ثبت‌نام به باشگاه مراجعه و ثبت‌نامش را کامل کند، تا زمانی که باشگاه‌دار در پنل کاربری خودش اقدام به تأیید ورود ورزشکار نکند، وجه موردنظر به باشگاه‌‌دار پرداخت نخواهد شد. اسپرت رزرو حق برداشتی از اینگونه وجوه ندارد و عیناً آن را به ورزشکاران برگشت خواهد داد.

چنانچه ورزشکاری بعد از ثبت‌نام در یکی از باشگاه‌های ثبت‌شده در اسپرت رزرو وجه مطالبه‌شده توسط باشگاه‌دار را بپردازد، فقط تا زمانی می‌تواند مبلغ پرداختی را از اسپرت رزرو مطالبه کند که حضور و ثبت‌نامش در باشگاه مذکور قطعی نشده و باشگاه‌دار اعلام قطعیت را در اسپرت رزرو ثبت نکرده باشد. بعد از این زمان، وجوه پرداختی توسط ورزشکاران به ایشان قابل برگشت نخواهد بود.

وجوه دریافتی از باشگاه‌داران نیز بابت تبلیغات یا خدمات، برگشت‌دادنی نیست و باشگاه‌داران باید قبل از امضای قرارداد تمامی اطلاعات و قوانین اسپرت رزرو را مطالعه و با آگاهی و تسلط کامل اقدام به امضای قرارداد و پرداخت وجه کنند.

5. نقش اسپرت رزرو

اسپرت رزرو فقط نقش معرفی‌کننده را دارد و حتی دربارۀ درستی یا نادرستی اطلاعات درج‌شده در صفحات اختصاصی هر باشگاه وظیفه‌ای ندارد. چنانچه اختلافی بین مطالب موجود در صفحۀ اختصاصی هر باشگاه با واقعیت آن باشگاه وجود داشته باشد، پاسخگویی به مدعیان و مراجع قانونی برعهدۀ باشگاه‌دار است و مسئولیتی متوجه اسپرت رزرو نیست.

همچنین، چنانچه ورزشکاری که در یکی از باشگاه‌های عضوِ اسپرت رزرو ثبت‌نام کرده است، شئونات اخلاقی و اجتماعی و… و نیز شروط باشگاه را رعایت نکند، مسئولیتی متوجه اسپرت رزرو نخواهد بود و پیگیری آن برعهدۀ باشگاه‌دار و پاسخگویی برعهدۀ خود ورزشکار است.

6. به‌روزرسانی اطلاعات باشگاه‌ها

اعلام تغییرات احتمالی در نشانی، مدیریت، شماره‌های تماس و راه‌های ارتباطی باشگاه‌ها برعهدۀ مدیران است و اسپرت رزرو امکان و مسئولیتی در قبال این تغییرات ندارد. بدیهی است چنانچه گزارش نادرستی اطلاعات باشگاهی توسط ورزشکاران یا منبع دیگری به اسپرت رزرو برسد و اسپرت رزرو اطمینان حاصل کند که این‌گونه است، تصمیم‌گیری دربارۀ مسدودشدن حساب باشگاه در اسپرت رزرو به‌صورت یکطرفه یا ادامۀ فعالیت با او، حق مسلّم اسپرت رزرو خواهد بود.

7. پشتیبانی خدمات

خدمات اسپرت رزرو به ورزشکاران و باشگاه‌داران شامل پشتیبانی نیست و چنانچه کاربری در تعامل با اسپرت رزرو در بخش فنی یا مالی دچار ایراد یا ابهام شود، وظیفۀ اسپرت رزرو است که مسئله را شناسایی، پیگیری و رفع کند. در عین حال، مسلماً رضایت، امنیت و راحتی کاربران اسپرت رزرو، مهم‌ترین دستاورد فعالیت ماست و از انجام هرگونه فعالیتی جهت افزایش رضایت خاطر و بیشتر بهره‌مندشدن کاربرانمان دریغ نخوهیم کرد؛ البته در حد توان و امکان و در محدودۀ وظایفمان.